Skocz do zawartości

Multi Theft Auto Zagraj
Facebook Twitter Steam Community Zgłoszenia Wyszukiwarka
Tradycyjna rozgrywka Role Play w nowoczesnym wydaniu.

Regulaminy

Regulamin serwisu

§1 Postanowienia ogólne

1.1 Regulamin jest własnością devGaming i chronią go prawa autorskie
1.2 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania
1.3 devGaming jest serwisem udostępniającym wieloosobową rozrywkę on-line opartą na zasadach gry Role-Play za pośrednictwem aplikacji Multi Theft Auto, portal wraz forum dyskusyjnym oraz serwer TeamSpeak.
1.4 Założenie konta wiąże się z akceptacją regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania
1.5 W przypadku niejasności związanych z regulaminem lub postępowaniem na szkodę serwisu i jego użytkowników w sposób, który nie został ujęty w regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje administracja
1.6 Każda akcja podjęta przez użytkownika devGaming zostaje zapisana w logach wraz z adresem IP, hostem i indywidualnym numerem identyfikacyjnym komputera, który jest generowany przez aplikację Multi Theft Auto. Administracja ma prawo dowolnie przeglądać zarejestrowane informacje w celach weryfikacji sytuacji spornych, kontroli jakości rozgrywki, oraz do udostępnienia ich organom państwowym powołanym do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw
1.7 Administracja nie bierze odpowiedzialności za błędy wynikające ze strony użytkownika serwisu
1.8 Usługi płatne przeznaczone są dla osób pełnoletnich i wiążą się z możliwością przedwczesnego utracenia oferowanych przez nie korzyści w wyniku łamania zasad rozgrywki ( patrz
§1 punkt 1.5 regulaminu serwisu) lub wydarzeń mających miejsce w wirtualnym świecie

§2 Konta użytkowników


2.1 Osoba fizyczna może posiadać jedno konto w serwisie, przy czym w przypadku współdzielenia jednego komputera ze współlokatorami, należy uzupełnić informację w odpowiednim temacie w przeciągu 24h od momentu rejestracji - w przeciwnym razie dodatkowe konto jest traktowane jako multikonto i komputer zostaje odcięty od serwisu. W przypadku banicji jednego z kont, wszystkie pozostałe również zostają odcięte. Właściciel komputera bierze odpowiedzialność za poczynania osób z niego korzystających. Nie ma możliwości odwołania!
2.2 Konta są własnością devGaming, natomiast użytkownicy posiadają prawa do ich używania. W przypadku naruszenia warunków regulaminu, konto może zostać zablokowane i odebrane użytkownikowi.
2.3 Wulgarne, prowokujące i nieetyczne nazwy kont są zabronione
2.4 W przypadku zablokowania konta użytkownika, traci on automatycznie dostęp do wszelkich funkcjonalności oferowanych przez devGaming
2.5 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za dobra utracone w wyniku włamań na konta użytkowników

2.6 Sygnatury powinny być wykonane estetycznie i nie przeszkadzać w swobodnym przeglądaniu forum (jeden obrazek o maksymalnym rozmiarze 600x150px lub podpis maksymalnie na cztery linijki)
2.7 Wizerunki postaci mają prezentować zdjęcia człowieka w neutralnym, estetycznym kadrze

§3 Zachowanie

3.1 Należy używać języka polskiego w poprawny sposób (ortografia, stylistyka, interpunkcja)
3.2 Wszelkie dyskusje powinny odbywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami netykiety oraz z zachowaniem kultury osobistej
3.3 Nadmierne używanie wulgaryzmów jest zabronione
3.4 Zabrania się publikowania treści rasistowskich, obrażających wiarę innych osób, prowokujących, pornograficznych, dyskryminujących, obrazujących przemoc, atakujących graczy i ekipy innych serwerów

3.5 Zabrania się publikowania zdjęć lub filmów o następującej treści:
 • rozmyślnie zakryta nagość;
 • przezroczyste ubrania;
 • lubieżne lub prowokacyjne pozy;
 • zbliżenia piersi, pośladków lub krocza;
3.6 Każdemu użytkownikowi projektu oraz ekipie należy się szacunek, kategorycznie zabrania się obrażania innych osób. Prowokowanie, przekręcanie nicków oraz lekceważenie rozmówcy w jakikolwiek sposób jest definitywnie zabronione. Konsekwencje ponosi zarówno osoba prowokująca jak i wdająca się w niepotrzebny, publiczny konflikt
3.7 Rozpowszechnianie nielegalnych treści (w tym oprogramowania) oraz propagowanie piractwa jest zabronione

3.8 Podczas wypowiadania się należy trzymać się tematu dyskusji
3.9 Nazwy tematów powinny bezpośrednio nawiązywać do ich treści
3.10 Umieszczanie wypowiedzi nic nie wnoszących do dyskusji jest zabronione
3.11 Prywatne rozmowy należy przeprowadzać za pośrednictwem komunikatora
3.12 Reklamowanie własnych lub cudzych projektów i portali jest zakazane
3.13 Umieszczanie informacji dotyczących świata rozgrywki w miejscach do tego nieprzeznaczonych jest zabronione
3.14 Umieszczanie w statusach ofert handlowych, odnośników do wszelkich tematów na forum i treści dotyczących rozgrywki InCharacter, jest zabronione

3.15 Używanie skróconych i maskowanych linków jest zabronione
3.16 Do zgłaszania błędów, próśb, propozycji lub zadawania pytań administracji projektu zaprojektowany został system zgłoszeń, który ułatwia i automatyzuje pracę. Nie należy kontaktować się w sprawach rozgrywki poprzez prywatne wiadomości i komunikatory!

§4 Prawa i obowiązki ekipy projektu

4.1 Ekipa projektu ma obowiązek reagować na wszelkie przejawy łamania regulaminu
4.2 Forma i długość kary zależy od wymierzającego, w skrajnych przypadkach niepożądane osoby są odcinane od serwisu i rozgrywki permanentnie
4.3 Wszelkie zmiany w zasadach muszą być ogłoszone przez ekipę, a regulamin zaktualizowany
4.4 Członkowie ekipy mają prawo usuwać treści niezgodne z regulaminem bez poinformowania ich autora

 

Regulamin rozgrywki


§1. Postanowienia ogólne

1.1 Rozgrywka na serwerze devGaming osadzona jest w realiach współczesnej Kalifornii (USA)
1.2 Odgrywaną formą życia może być jedynie człowiek
1.3 Regulamin rozgrywki nie stanowi jedynej podstawy do egzekwowania porządku. Gracz zobowiązany jest stosować się do elementarnych zasad trybu Role Play, w tym najważniejszych:
 • Postać jest fikcyjnym bytem osadzonym w wirtualnym świecie rozgrywki, prowadzonym według Twojego scenariusza - nie jesteś postacią, którą prowadzisz!
 • Postać nie ma żadnego związku ze światem poza rozgrywką, nie należy łączyć świata rzeczywistego z wirtualnym i odwrotnie (metagaming)
 • Rozgrywka służy czerpaniu przyjemności i wymaga odpowiedniego szacunku dla innego gracza, zakazuje się wymuszania akcji na innej postaci (powergaming)
 • Bieganie (również trucht) oraz sprint lub skoki w celu szybszego dotarcia do celu, pomijając przy okazji usługi transportowe, jest zabronione. Takie poruszanie się jest dozwolone jedynie w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia postaci, bądź podczas uprawiania treningów (odpowiedni skin i opis).
 • Czynności wykraczające poza możliwości zautomatyzowanego oprogramowania bezwzględnie należy opisywać za pomocą narracji (/me /do). Gra pozbawiona tego elementu jest przejawem braku znajomości trybu RolePlay lub umiejętności gry w tym trybie
 • Poczynania naszych bohaterów muszą być rozgrywane z uwzględnieniem psychicznych i motorycznych zdolności człowieka. Prowadzenie postaci posiadającej nadludzkie zdolności jest zabronione (Godmoding).
 • Należy pamiętać o podstawowych prawach fizyki, takich jak dynamika czy wytrzymałość materiałów
1.4 Sprzedaż wirtualnego majątku oraz przekazywanie go celem uzyskania punktów devPoints jest zabronione
1.5 Po wykryciu błędu w oprogramowaniu należy bezzwłocznie zgłosić go ekipie administracyjnej, wykorzystywanie ich dla własnych korzyści jest zabronione

1.5 Wykorzystywanie systemu automatycznego celowania jest zabronione
1.6 Omijanie wykrywania statusu AFK jest zabronione

§2. Systemy komunikacji, narracja, akcja dynamiczna

2.1 Należy używać systemu kanałów czatu zgodnie z przeznaczeniem
2.2 Na kanale służącym do komunikacji OOC zabronione jest używanie wulgaryzmów
2.3 Podczas używania komend służących do narracji zabronione jest używanie wulgaryzmów
2.4 Pytanie o potwierdzenie wykonania czynności na drugiej postaci nie jest konieczne, ponieważ każdy gracz zobowiązany do reagowania na akcje opisową
2.5 Akcją dynamiczną nazywamy rozgrywkę wykorzystującą mechanikę gry z pominięciem narracji, na przykład poruszanie się postaci. Przykładami inwazyjnej akcji dynamicznej mogą być bójki, strzelaniny lub potrącenia. Należy bezwzględnie unikać wykorzystywania mechaniki gry do powergamingu!


§3. Postaci

3.1 Gracz może posiadać wiele postaci na koncie globalnym, jednak łączenie ich w jakikolwiek sposób jest zabronione

3.2 Przekazywanie majątku między postaciami jednego gracza jest zabronione i karane banicją!
3.3 Liczba postaci jednego gracza w danej grupie jest ograniczona do dwóch, jeśli spełnione są założenia podpunktu pierwszego
3.4 Przekazywanie lub pozbywanie się majątków przed planowanym uśmierceniem postaci lub zaprzestaniem rozgrywki i samodzielne spisywanie testamentów jest zabronione. Aby uzyskać taką możliwość, należy zgłosić chęć odegrania akcji grupie Community Managerów, która biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, zobowiązana jest do podjęcia decyzji i w przypadku zgody do wyznaczenia osoby nadzorującej akcję
3.5 Postać uśmiercona w wyniku CK bądź FCK nie powraca do życia
3.6 Gracz jest zobowiązany do przemyślanego kreowania własnej postaci, dotyczy to również spójności tematycznej grup, do których dołącza.
3.7 Postaci kreowane w sposób niedbały, pozbawione cech osobowości, celów i priorytetów są blokowane
3.8 Zabronione jest używanie polskich imion i nazwisk, akceptowane są jedynie ich zangielszczone formy
3.9 Opis postaci służy do deskrypcji obserwowalnych atrybutów fizycznych. Zabronione jest umieszczanie ksyw, cech charakteru, temperamentu, historii życia czy choćby gustu muzycznego.
3.10 Gracz, którego postać doprowadzona do stanu omdlenia w wyniku obrażeń (BW) jest zobowiązany do odgrywania ich przez minimum godzinę od zajścia zdarzenia
3.11 Utrata punktów zdrowia w przypadku obrażeń fizycznych lub głodu obliguje gracza do odegrania obrażeń, które uzyskała postać. Wyjątek stanowią akcje dynamiczne, - w takich przypadkach obrażenia należy odegrać po zakończeniu
3.12 Postać nie traci pamięci po odzyskaniu przytomności, wyjątkiem są sytuacje gdy postać doznała obrażeń fizycznych, które mogą powodować amnezję. Rozegranie takiej akcji wymaga akceptacji ze strony gracza prowadzącego postać ofiary
3.13 Dołączenie do organizacji przestępczej lub porządkowej wiąże się z obowiązkiem uśmiercenia postaci w przypadku doznania przez nią śmiertelnych obrażeń


§4. Przedmioty

4.1 System wirtualnych przedmiotów stanowi uproszczoną formę reprezentacji materialnych obiektów i należy traktować go jako fundament do odgrywania ich użytkowania przy pomocy narracji
4.2 Przedmioty w ekwipunku postaci lub dowolnym miejscu przeznaczonym do ich przechowywania, znajdują się tam fizycznie w każdej sytuacji. Można je znaleźć i zabronione jest rozgrywanie ich braku lub ukrywania w najdziwniejszych miejscach na siłę, przy pomocy narracji
4.3 Podczas interakcji z przedmiotami należy brać pod uwagę ich atrybuty fizyczne oraz dostosować rozgrywkę do możliwości fizycznych postaci
4.4 Przedmioty oskryptowane nie mogą zostać odegrane przy pomocy narracji w przypadku braku ich posiadania przez postać

§5. Pojazdy

5.1 Prowadząc pojazd należy brać pod uwagę podstawowe prawa fizyki, które nie zostały uwzględnione ze względu na ograniczenia techniczne, takie jak wytrzymałość materiałów, przeciążenia, rodzaj nawierzchni i podstawowa mechanika
5.2 Akrobacje na rowerach są zabronione poza terenem skate parku
5.3 Umieszczanie ofert sprzedaży i reklam w opisach pojazdów jest zabronione
5.4 Pojazd niezarejestrowany jest pojazdem niezarejestrowanym, tymczasowe rejestracje nie istnieją - wszelkie próby omijania tej zasady są zabronione

5.5 Pojazdy użytkowane niezgodnie z regulaminem mogą zostać usunięte

5.6 Każde oszustwo związane z kupnem/sprzedażą pojazdu jest traktowane jak FCJ
5.7 Pojazdy podpisane pod grupę nie powracają do pierwotnego właściciela i nie ma możliwości ich przywrócenia
5.8 Brawurowa jazda w centrum miasta jest zabroniona bez względu na typ prowadzonej postaci. Wyjątek stanowią akcje uzasadnione odpowiednim wątkiem fabularnym, na przykład pościgi lub przewóz osób w karetkach

§6. Budynki i ich wnętrza

6.1 Budynek prywatny posiada tylko jednego właściciela, który jest za niego odpowiedzialny. Współfinansowane nie gwarantuje żadnych praw z nim związanych.
6.2 Odpowiedzialność za budynki grupowe spoczywa na liderze/ach danej grupy
6.3 Wielkość wnętrza budynku należy dostosować do jego zewnętrznych rozmiarów
6.4 Wnętrze budynku należy projektować w stylu adekwatnym do stopnia zamożności dzielnicy, w której się znajduje
6.5 Budynki niezgodne z regulaminem mogą zostać usunięte

6.6 Budynki należące do postaci, która jest nieaktywna ponad 30 dni, są automatycznie usuwane
6.7 Budynki podpisane pod grupę nie powracają do pierwotnego właściciela i nie ma możliwości ich przywrócenia

§7. Ustalenia

7.1 Gracz, przed rozpoczęciem dowolnej akcji role play, jest zobowiązany do przeanalizowania konsekwencji jej postępowania
7.2 W przypadku postrzału lub pobicia do utraty przytomności, gracz prowadzący postać napastnika ma prawo zadecydować, w które miejsce celował bądź zadał ostateczny cios podczas akcji dynamicznej, jednak nie ma prawa wymuszać uśmiercenia postaci i trwałych okaleczeń
7.3 Napadanie na postaci nowych graczy (imię i nazwisko na zielono) jest zabronione
7.4 Nadużywanie broni palnej i białej oraz bezpodstawne otwieranie ognia jest zabronione

7.5 Przestępstwa w miejscach objętych całodobowym nadzorem oraz monitoringiem są zakazane
 • Pershing Square (City Hall, Police Department)
 • East Beach (Sheriff's Department, LS Forum)
 • Temple (FBI HQ, Superior Court)
 • Red County General Hospital
 • Remiza Los Santos Fire Department
 • Bank Los Santos
§8. Kontakt z ekipą

8.1 System raportowania (/report) jest jedyną drogą kontaktu z ekipą serwera podczas rozgrywki
8.2 Prywatne wiadomości nie są mile widziane, członkowie ekipy nie mają obowiązku na nie odpowiadać
8.3 Zgłoszenia chaotyczne, pozbawione szczegółów i rozczeniowe mogą zostać odrzucone bez poinformowania zgłaszającego
8.4 Pospieszanie i wysyłanie tej samej wiadomości więcej niż jeden raz jest zabronione

8.5 Podczas interwencji członka ekipy rozgrywka jest wstrzymywana

§9. Grupy

9.1 Zgodę na prowadzenie postaci skorumpowanej może wyrazić lider w porozumieniu z opiekunem organizacji publicznych, natomiast gra na własną rękę jest zabroniona (nie dotyczy gry w więzieniu stanowym).
9.2 Wprowadzanie oflagowanych przedmiotów w obieg jest zabronione
9.3 Podszywanie się postaci pod członka organizacji publicznej jest zabronione
9.4 Dzielenie się informacjami wewnątrzorganizacyjnymi z osobami trzecimi w formie OOC jest zabronione
9.5 Zgodę na przynależność do organizacji innej postaci gracza może wyrazić lider w porozumieniu z opiekunem organizacji publicznych, natomiast gra na własną rękę jest zabroniona.
9.6 Administracja ma prawo do zmiany liderów frakcji publicznych bez podania przyczyny
9.7 Gracz ma prawo apelować o powrót na stanowisko w organizacji publicznej w momencie, gdy jego ostatnia grywalna postać została uśmiercona
9.8 Organizacje porządkowe mają prawo do Power Gamingu w przypadkach skuwania, obezwładniania, prowadzenia oraz przeszukiwania osób, budynków i pojazdów
9.9 Biznes może posiadać tylko jednego właściciela, przy czym zabronione jest tworzenie posad współwłaścicieli, udziałowców oraz pobierania składek od pracowników
9.10 Właściciel biznesu odpowiada za poczynania zatrudnionych, ustalanie wypłat i reprezentuje swoje przedsiębiorstwo przed opiekunem
9.11 Odsprzedawanie i przekazywanie biznesów jest zabronione
9.12 Każdy biznes musi posiadać własny temat w dziale biznesów
9.13 Każda grupa/biznes może zostać usunięta bez podania przyczyny i wiąże się to z utratą dóbr do niej przypisanych

9.14 Wypłaty grupowe są ograniczane do $50, gdy postać posiada łączny majątek powyżej $20.000 i spełnia poniższe warunki:
 • Nie jest zameldowana, przy czym hotele nie są brane pod uwagę
 • Posiada dwa lub więcej pojazdów, przy czym skutery i rowery nie są brane pod uwagę
Regulamin ostatnio aktualizowany 26/05/2016 | 16:15